Kenmerken

Beheer van de verwerkingen

Het beheer wordt vergemakkelijkt dankzij de lijsten met voorgecodeerde waarden die de gebruikers keuzemenu's aanreiken (gegevenscategorieën, enz.).

In de tool voor het verwerkingsbeheer worden verschillende functies aangeboden (dupliceren van de verwerking, verplaatsen van de verwerking, dupliceren van entiteiten en subentiteiten, ...).

Het register van de verwerkingsactiviteiten en het register van de onderaannemer (voor rekening van) worden automatisch gegenereerd.

Beheer van de impactanalyses

De software ondersteunt u bij het inschatten van de noodzaak om een impactanalyse uit te voeren, maar ook bij de impactanalyse van de verwerkingen.

Het beheersinstrument voor impactanalyse omvat verschillende functies. De software genereert automatisch een register.

Beheer van de technische en organisatorische maatregelen

De maatregelen zijn vooraf gecodeerd in de waardenlijst en worden aan de gebruiker aangeboden voor het coderen van een verwerking. 

De software genereert automatisch een register.

Het wordt mogelijk om maatregelen te beheren, alsook om bestaande en/of geplande maatregelen te selecteren.

Beheer van inbreuken

De software is niet alleen een hulpmiddel voor het aanmaken en beheren van inbreuken, maar helpt ook bij het beoordelen van de noodzaak om de toezichthoudende autoriteit en/of de personen op wie de inbreuk betrekking heeft, in kennis te stellen. De software genereert automatisch een register.

Beheer van verzoeken van betrokkenen

De software biedt een instrument om verzoeken van betrokkenen op te stellen, maar ook om alle verzoeken van betrokkenen te beheren, met inbegrip van een waarschuwingssysteem voor overschreden termijnen. De software genereert automatisch een register.

Beheer van de onderaannemers (van externe partijen)

Alle informatie in verband met externe partijen (onderaannemers, gezamenlijke verantwoordelijken, enz.) wordt vooraf in de waardenlijst gecodeerd om de bewerking van onderaannemers in elke verwerking te vergemakkelijken.

Bovendien is het mogelijk om na te gaan welke onderaannemer (per externe partij) bij welke verwerking betrokken is. Dat vergemakkelijkt de aanmaak van de verschillende verplichte documenten zoals onderaannemingscontracten, enz.

Beheer van toestemmingsverzoeken

De software maakt het mogelijk om de toestemmingsmethode per verwerking te beheren.

Bij het coderen van een verwerking waarvoor toestemming is vereist, biedt de software de mogelijkheid om de vorm van toestemming te definiëren en aan te geven of deze al dan niet is verkregen (gekoppeld aan het waarschuwingssysteem).

Actieplan

De software signaleert GDPR-inbreuken automatisch via waarschuwingen.

Er wordt automatisch een register aangemaakt van alle waarschuwingen.

Validatiecyclus - statusgeschiedenis

Om ervoor te zorgen dat de verwerkingen voldoen aan de GDPR, controleert een validatiecyclus de drie belangrijkste bedrijfs-, IT- en juridische aspecten vóór validering door de DPO.

De statusgeschiedenis geeft de verschillende uitwisselingen tussen deze competenties weer.

Archivering van de verwerkingen & versiebeheer

De software maakt het mogelijk om elke verwerking te archiveren. Gevalideerde versies kunnen eenvoudig en op elk moment worden geraadpleegd en bewerkt (versioning).

Beheer van de gebruikerstoegang

Het beheer van de gebruikersrechten in de software is eenvoudig en nauwkeurig.

Voordelen van de software