Kenmerken van de software

GDPR: wat is het?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) in het Engels is een Europese verordening die op 25 mei 2016 in werking is getreden en vanaf 25 mei 2018 geldt voor de lidstaten. Ze introduceert een reeks maatregelen die het rechtskader vormen voor de bescherming van persoonsgegevens in de Europese Unie. Deze verordening is van toepassing op elke onderneming die persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. De wetgever voorziet in een reeks administratieve sancties bij niet-naleving van de regelgeving, gaande van een eenvoudige waarschuwing tot een boete van maximaal 20 miljoen euro of 4% van de omzet van de onderneming in geval van een inbreuk op de geldende toestemmingsregels of een inbreuk op het doorgeven van persoonsgegevens buiten de Europese Unie.

De software van ELEA SOFTWARE is bedoeld om bedrijven te ondersteunen in hun GDPR/AVG-nalevingsproces. Het product is het resultaat van de synergie van de drie vaardigheden die cruciaal zijn voor een doeltreffende naleving.

ELEA SOFTWARE integreert de ‘technische’ en ‘organisatorische’ methoden die door de GDPR worden opgelegd en blijft desalniettemin eenvoudig in het gebruik, intelligent en volledig.

 • Methodologie en ondersteuning bij GDPR-compliance

 • Tijdsbesparing bij het coderen en controleren van gecodeerde gegevens

 • Controle en onderhoud van GDPR-compliance in de tijd

 • Governance-instrument voor de persoon die instaat voor de GDPR

 • Bewijs van implementatie in geval van audit

 • Zorgt voor begrip/bewustzijn omtrent GDPR bij gebruikers

 • Gebruikersautonomie

 • Meerdere entiteiten - beheer van meerdere rechtspersonen via hetzelfde platform

 • Meerdere gebruikers - beheer van gebruikers en hun toegangsrechten

 • 4 talen: Frans / Nederlands / Engels / Duits

 • Ergonomische en intuïtieve webinterface

 • Gebruikershandleidingen beschikbaar voor gebruikers

 • Volledige export van gecodeerde gegevens in XLS-formaat

Onze tarieven